Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

dostęp do przeglądania informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Proponowany termin: Wybierz datę
forma pisemna
pliki komputerowe
W celu umożliwienia realizacji niniejszego wniosku wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
Stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) zostałem poinformowany/zostałam poinformowana, że:
- administratorem moich danych osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa,
- celem gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania moich danych osobowych jest rozpatrzenie mojego wniosku o dostęp do informacji publicznej,
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przetwarzać będzie moje dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu,
- przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania,
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest ono warunkiem koniecznym do realizacji niniejszego wniosku.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.)