Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

dostęp do przeglądania informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Proponowany termin: Wybierz datę
forma pisemna
pliki komputerowe
W celu umożliwienia realizacji niniejszego wniosku wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.