Zgłoszenie skargi/wniosku

W celu zgłoszenia skargi lub wniosku prosimy o kontakt poprzez poniższy formularz:

 

  Instrukcja złożenia skargi/wniosku
 1. Aby złożyć skargę bądź wniosek należy wypełnić zamieszczony wyżej formularz;
 2. Pole imię i nazwisko – podanie tych danych jest obowiązkowe, anonimowych skarg nie rozpatrujemy;
 3. Pole adres e-mail - obowiązkowe jest podanie adresu e-mailowego, gdyż na podany adres zostanie wysłana odpowiedź, stanowisko Spółki;
 4. Pole plik – służy do umieszczania załączników, np. zdjęć, biletów, itp. Do każdego wniosku bądź skargi można załączyć jeden plik. Załączenie dokumentów nie jest obowiązkowe. W celu załączenia pliku należy kliknąć pole „przeglądaj”, na komputerze pojawi się okno edycyjne, w którym należy wskazać dokument, który powinien zostać załączony.
  Dopuszczalne rozszerzenia to: jpg, png, tif, bmp, gif; maksymalny rozmiar to 2MB;
 5. Pole treść – służy do wpisania skargi bądź wniosku;
 6. Dane zostaną zapisane w bazie dopiero po wybraniu przycisku „wyślij” (znajduje się on w dolnej, środkowej części ekranu);
 7. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A zobowiązuje się zapoznać się z każdym formularzem oraz rozpatrzeć sprawę wchodzącą w zakres jej kompetencji w terminie 30 dni od daty złożenia skargi bądź wniosku;
  Ochrona danych osobowych:
 1. Wybranie przycisku wyślij jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
 2. Stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informujemy, że:
  1. administratorem danych osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą przy ul. Targowej 74, 03-734 Warszawa,
  2. celem gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych jest możliwość uzyskania kontaktu z administratorem strony,
  3. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przetwarzać będzie dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail,
  4. osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych oraz ich poprawiania,
  5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest ono warunkiem koniecznym do uzyskania kontaktu z administratorem strony.
 3. Wybranie przycisku wyślij jest równoznaczne z oświadczeniem, że wszystkie podane informacje, w tym dane osobowe, są prawdziwe i nie naruszają dóbr osobistych oraz praw osób trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.).